Aktualności

Jak zaadresować list do Stanów Zjednoczonych?

Jak zaadresować list do Stanów Zjednoczonych?

Listy, chociaż nieco zapomniane, są bardzo dobrym sposobem na komunikację z bliskimi nam osobami mieszkającymi za granicą. Dodatkową korzyścią, płynącą z wysyłki listu jest możliwość umieszczenia w kopercie mniejszego bądź większego przedmiotu. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze polskie zasady adresowania kopert pokrywają się z tymi, które obowiązują w innym państwie. Jak zaadresować list do USA? Odpowiadamy w poniższym artykule. 

Wysyłka paczki zagranicę – o czym warto pamiętać?

Przed nadaniem listu lub paczki do innego kraju, zawsze warto zaznajomić się z zasadami, które obowiązują podczas wysyłki zagranicę. Każde państwo ma bowiem inne wytyczne odnośnie prawidłowego nadawania przesyłek. Powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę na takie kwestie, jak konstrukcja danych adresowych, a także rozmieszczenie konkretnych elementów, które muszą znaleźć się na poprawnie zaadresowanej kopercie. Pamiętajmy, by adres był wpisany poprawnie, gdyż nawet niewielka pomyłka może doprowadzić do tego, że list nie dotrze do adresata. Dowiedzmy się teraz, jak adresować kopertę do USA.

Jak napisać amerykański adres na kopercie? – konstrukcja danych adresata

Adresy wysyłkowe ze Stanów Zjednoczonych wyglądają nieco inaczej niż te polskie. Chociaż ich konstrukcja jest dosyć podobna, to jednak różnią się kilkoma aspektami. Warto wspomnieć natomiast, że sposób adresowania zarówno w przypadku listu zwykłego i poleconego będzie taki sam. 

Jak adresować list do USA? – miejsce na adres odbiorcy

Jeśli zastanawiamy się, jak zaadresować kopertę z Polski do USA i gdzie powinniśmy umieścić adres odbiorcy, aby przesyłka bez problemu do niego dotarła to odpowiedź na te pytanie znajduje się poniżej. W przypadku nadawania korespondencji do USA rozmieszczenie adresu odbiorcy jest nieco inne niż podczas wysyłki listu na terenie Polski. Dane adresowe odbiorcy zawsze powinny znajdować się na samym środku koperty, a nie w prawym dolnym rogu, jak ma to miejsce w przypadku adresowania przesyłki, która ma zostać dostarczona na terenie naszego kraju. Postarajmy się również wyrównać do lewej strony poszczególne elementy adresu.

Jak zaadresować kopertę do USA? – dane personalne

Jeśli chcemy użyć zwrotu grzecznościowego, to należy oczywiście zastosować ten w języku angielskim. Możliwych jest tutaj kilka opcji zależnych od stanu cywilnego adresata. Zwrot grzecznościowy możemy zapisać w pierwszej linijce tuż przed imieniem i nazwiskiem. 

 • Mr – jeśli adresatem jest mężczyzna
 • Miss – jeśli adresatem jest panna
 • Mrs – jeśli adresatem jest kobieta zamężna
 • Ms – tę uniwersalną formę wpisujemy, jeśli adresatem jest kobieta i nie chcemy nawiązywać do jej stanu cywilnego lub po prostu nie znamy go
 • Sir – coraz rzadziej stosowany zwrot grzecznościowy, którego możemy jednak użyć, jeśli adresatem jest starszy mężczyzna i chcemy okazać mu szacunek

Jak napisać adres do USA? – numer domu i nazwa ulicy

Konstrukcja adresu amerykańskiego wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku danych adresowych na terenie Polski. W pierwszej kolejności zawsze wpisujemy numer budynku, a dopiero po nim nazwę ulicy. Warto również zaznaczyć, że wpisując numer lokalu, nie piszemy go poprzez ukośnik, jak ma to miejsce w przypadku polskich adresów. Tuż za nazwą ulicy stosujemy skrót „Apt”, pochodzący od słowa „apartment”, a po nim wpisujemy symbol „#” oraz numer lokalu. Miejscem na to przeznaczonym może być również wcześniejsza linijka, jeśli nie jesteśmy w stanie umieścić wszystkich wspomnianych danych adresowych w jednym wierszu.

Jak adresować listy do USA? – nazwa miejscowości i kod pocztowy

W przypadku zapisu amerykańskiego adresu miejscowość oraz kod pocztowy pisane są w tym samym wierszu. Jeśli na kopercie mamy już nazwę ulicy oraz numer mieszkania, to w następnej kolejności umieszczamy miejscowość, tuż po niej skrót pochodzący od nazwy stanu, w którym znajduje się dana miejscowość, a dopiera za nim prawidłowy kod pocztowy. Pamiętajmy, by kod pocztowy był poprawny, bo jest on dla przewoźnika bardzo dużym ułatwieniem oraz wskazówką podczas segregowania paczek i dostarczania przesyłki do adresata.

Jak zaadresować list do Stanów Zjednoczonych? – nazwa kraju docelowego

Jeśli nasza korespondencja wyrusza w zagraniczną podróż, to zawsze warto zamieścić pod adresem nazwę państwa, do którego list zmierza. Najbezpieczniejsze będzie zapisanie jej zarówno w języku polskim, jak i w języku kraju docelowego. W przypadku wysyłki do Stanów Zjednoczonych konstrukcja ta będzie zatem wyglądała następująco: „Stany Zjednoczone / USA”.

Jak adresować list do USA z Polski? - wzór

Znamy już zasady, mówiące o tym, jak zaadresować kopertę po angielsku. W celu uporządkowania wiedzy poniżej przedstawiamy poprawnie skonstruowany przykładowy adres wysyłkowy do USA.

Mrs John Brown
292 Browning Lane, Apt #432
Johnson City, NY 13790
STANY ZJEDNOCZONE / USA

Jak poprawnie zaadresować list do USA? – adres nadawcy

Chociaż umieszczanie adresu nadawcy na kopercie nie jest koniecznością, to jednak warto to uczynić z kilku względów. Przede wszystkim będzie on adresem zwrotnym, jeśli korespondencji z różnych powodów nie uda się dostarczyć adresatowi. Poza tym adresat będzie w stanie od razu stwierdzić, od kogo przesyłkę otrzymuje. Konstrukcja naszego adresu będzie wyglądała identycznie jak w przypadku wysyłki na terenie Polski, a zamieszczamy ją w lewym górnym rogu. Pod nazwą miejscowości warto zamieścić również nazwę kraju w języku polskim oraz angielskim.

Np.

Maria Kwiatkowska
ul. Piękna 35/23
39-319 Kraków
POLSKA / POLAND

Jak zaadresować kopertę z USA do Polski?

Jeśli zastanawiamy się, jak zaadresować list z USA do Polski, skorzystajmy z poniższej odpowiedzi na te pytanie. Adresowanie listu z USA do Polski powinno odbywać się według polskich zasad poprawnego adresowania. Dane nadawcy umieścimy zatem w lewym górnym rogu, natomiast dane adresata – w prawym dolnym rogu. Pamiętajmy, by pod adresami ująć nazwy krajów w obu językach, co znacznie ułatwi dostarczenie przesyłki. 


Sprawdź podobne artykuły:

 1.  Jak zaadresować list do Włoch? 
 2. Jak zaadresować list na Ukrainę?
 3. Jak zaadresować list do Austrii?
 4. Jak zaadresować list do Szwecji?
 5. Jak zaadresować list do Francji?
 6. Jak zaadresować zaadresować list do Anglii?
 7. Jak zaadresować list do Holandii?
 8. Jak zaadresować list do Niemiec?

Wpis nie posiada jeszcze komentarzy.

Skomentuj ten artykuł

Kategorie

Top 5 promocje

Top 5 nowości

Archiwum

Popularne teraz

Znane marki