Dostęp do systemu

Jakakolwiek aktywność na platformie eurooffice.biz wymaga aktywnego Konta Klienta. Jeśli nie masz jeszcze konta - skontaktuj się z BOK lub skorzystaj z formularza rejestracyjnego i czekaj na kontakt naszych pracowników.

Logowanie do systemu możliwe jest poprzez podanie poprawnego loginu na stronie dostępnej po kliknięciu w przycisk ZALOGUJ w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli przycisk nie jest widoczny - oznacza to, że jesteś już zalogowany do platformy.W przypadku utraty hasła przez użytkownika, należy skorzystać z funkcji „Nie pamiętam hasła” z ekranu logowania. Użytkownik powinien wpisać swój adres e-mail i wcisnąć przycisk "Zaloguj". Jeśli adres e-mail będzie poprawny (konto o takim adresie e-mail będzie istniało oraz będzie aktywne) - system prześle na podany adres e-mail link do strony ustawiania nowego hasła.


Uwaga: w przypadku podania niepoprawnego adresu e-mail przy próbie odzyskania hasła system ze względu na bezpieczeństwo NIE POINFORMUJE o tym użytkownika.


Po udanym logowaniu na ekranie wyświetlony zostanie Panel Klienta:

Poszczególne elementy strony omawiane będą szczegółowo w kolejnych sekcjach instrukcji, poniżej prezentujemy jedynie ich ogólny opis:

    Twoje Konto - sekcja widoczna w lewym górnym rogu ekranu, prowadzi do Panelu Klienta. Twój budżet - informacja o łącznym budżecie. Element może być niewidoczny w przypadku braku budżetów lub budżecie nieograniczonym dla zalogowanego użytkownika. Po umieszczeniu kursora myszy nad tym polem - wyświetlone zostaną poszczególne linie budżetowe. Po kliknięciu na tym polu - zostaniesz przeniesiony do szczegółowego widoku stanu Twojego budżetu. Zarządzanie - klikając na tym przycisku przechodzisz do panelu administracyjnego. Przycisk może być niewidoczny jeśli użytkownik nie ma uprawnienia administracyjnego lub kierowniczego. Instrukcja - link do instrukcji obsługi. Wyloguj - kończy aktualną sesję użytkownika z platformą. Schowek - pokazuje listę ulubionych produktów, z możliwością ich szybkiego dodania do koszyka. Koszyk - informacja o ilości i wartości produktów w koszyku. Po najechaniu na przycisk koszyka wyświetla się lista 5 produktów z koszyka. Kliknięcie na przycisku przeniesie Cię do pełnego widoku koszyka i pozwoli na sfinalizowanie zakupów.

W głównej sekcji ekranu znajduje się boczny panel nawigacyjny "Panel Klienta", zawierający linki do głównych funkcji:

  • Dane Klienta - ogólne informacje o Twoim Koncie - Twoje dane, limity, dane do faktury oraz adres wysyłki.
  • Zmiana hasła - funkcja pozwalająca na zmianę hasła.
  • Budżety - szczegółowe informacje o Twoim budżecie.
  • Zamówienia - lista Twoich wszystkich zamówień
  • Akceptacja - lista zamówień, które oczekują na Twoją akceptację.
  • Szablony - lista szablonów zamówień
  • Schowek - lista produktów ulubionych
  • Ustawienia - ustawienia dotyczące m.in. newslettera oraz pomocy kontekstowej;

Okresowo zalecana jest zmiana hasła dostępu do systemu. W tym celu należy skorzystać z funkcji "Zmiana hasła" w Panelu Klienta:


W polu "Aktualne hasło" wpisz hasło za pomocą którego zalogowałeś się do systemu, następnie w polach "Nowe hasło" i "Powtórz nowe hasło" wpisz dwukrotnie TO SAMO nowe hasło. Wpisanie tego samego hasła w dwóch polach zapobiega popełnieniu błędu literowego przy wprowadzaniu hasła - jeśli hasła będą się różniły, system nie wykona operacji i poprosi ponownie o wprowadzenie haseł.