Składanie zamówień

Miniatura koszyka widoczna jest w prawym górnym rogu ekranu. Aby dodać produkt do koszyka z dowolnej listy (lub karty produktu), wystarczy wcisnąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Jeśli chcesz kupić więcej niż jedną sztukę produktu, przed wciśnięciem przycisku „Dodaj do koszyka” w polu ILOŚĆ przy przycisku wpisz wymaganą ilość sztuk.
Podobnie, będąc już w karcie konkretnego produktu, możemy dodać produkt do koszyka:W każdej chwili możesz podejrzeć zawartość koszyka, najeżdżając na jego ikonę w prawym-górnym rogu ekranu - wyświetli się wtedy 5 ostatnio dodanych do koszyka produktów:Jeśli chcesz zobaczyć całą zawartość koszyka - możesz kliknąć na koszyku:W każdej chwili możesz wrócić do zakupów klikając na wybranym dziale, lub wybierając jeden z sugerowanych produktów poniżej zawartości koszyka.Jeśli Twoja firma używa budżetów na zakupy na platformie Eurooffice.biz, podczas dodawania produktów do koszyka będzie widoczna informacja o budżecie, z którego dany produkt jest dodawany (wyjątkiem jest sytuacja, gdy dodajesz produkt znajdujący się w budżecie ogólnym - wtedy nie jest widoczna żadna dodatkowa informacja). W przypadku, gdy budżetów jest więcej niż jeden - obok przycisku "Do koszyka" pojawia się pole wyboru budżetu.

Z poziomu koszyka możliwa jest edycja jego zawartości (zwiększenie lub zmniejszenie ilości produktów, usunięcie produktu z koszyka, wyczyszczenie koszyka), utworzenie szablonu (więcej: Zamówienia Szablony), oraz złożenie zamówienia.


Aby zamówić produkty z koszyka, należy kliknąć na przycisku „Złóż zamówienie”. Jeśli przycisk jest niewidoczny, mogła nastąpić jedna z następujących sytuacji:

  • przekroczono dopuszczalną liczbę zamówień w bieżącym cyklu,
  • przekroczono dopuszczalny budżet w bieżącym cyklu


W każdej z tych sytuacji stosowny komunikat będzie wyświetlany nad listą produktów znajdujących się w koszyku.Jeśli zamówienie zostało prawidłowo przygotowane, Kliknij na przycisku „Złóż zamówienie” - zostaniesz przeniesiony do ekranu, na którym potwierdzasz złożenie zamówienia i ewentualnie wpisujesz dodatkowe uwagi:
Jeśli masz zdefiniowany więcej niż jeden adres odbiorcy - na tym etapie możesz zmienić adres, na jaki ma być dostarczone zamówienie, wybierając odpowiednią pozycję z listy "Zmień dane odbiorcy".

Jeśli Twoje zamówienie musi być zaakceptowane przez inną osobę, możesz wpisać specjalne uwagi dla tej osoby w polu "Uwagi do osoby zatwierdzającej". Pole "Uwagi do sklepu" służy do wpisania uwag dla pracowników przetwarzających zamówienia w Eurooffice.biz. 

Następnym krokiem jest  nadanie tytułu własnego dla zamówienia, ewentualne wprowadzenie telefonu kontaktowego, jeśli jest inny niż zdefiniowany w systemie.

Ostatnim krokiem jest kliknięcie na przycisku „Finalizuj zamówienie”, po którym następuje wyświetlenie podsumowania zamówienia. Do chwili kliknięcia na przycisku „Złóż zamówienie” w kroku „Dane Kontrahenta” koszyka, możliwe jest przejście ponownie do edycji zamówienia bądź bezpośrednio do nawigacji po drzewie produktów lub wyszukiwarki.Jeśli użytkownik składający zamówienie uzyska status „WWW / Do akceptacji” i będzie oczekiwało na podjęcie odpowiedniego działania przez osobę akceptującą. Osoby akceptujące informowane są o oczekującym zamówieniu mailem.

Osób akceptujących zamówienia może być wiele - po akceptacji na każdym poziomie - otrzymasz maila z potwierdzeniem akceptacji. Gdy zamówienie zostanie zaakceptowane na wszystkich poziomach, uzyska status "WWW / W realizacji".


Zamówienia możesz obserwować na zakładce Zamówienia Twojego Konta:Po kliknięciu na wierszu z zamówieniem - zobaczysz jego szczegóły, wraz z historią zmian: