Zarządzanie - przełącz

Osoba z odpowiednimi uprawnieniami może przełączyć się na dowolnego innego użytkownika. Aby użyć tej funkcji, należy wejść w menu: Zarządzanie → Przełącz na użytkownika:Można również skorzystać z wyszukiwarki, dzięki której można wybrać użytkownika po symbolu, MPK, ulicy lub miejscowości nazwie oddziału, imieniu i nazwisku użytkownika.


Po wyborze użytkownika z listy rozwijanej proszę kliknąć na przycisku „Przełącz”. Informacja o przełączeniu zostanie wyświetlona, zaś w prawym górnym roku ekranu wyświetlony zostanie link powrotu do własnego konta ("Przywróć konto"):