Akceptacja zamówień

Jeśli użytkownik ma uprawnienia do składania zamówień bez akceptacji, bezpośrednio po złożeniu zamówienia tworzone jest zamówienie ze statusem „WWW / Akceptacja”. Trafia ono automatycznie do realizacji. W przeciwnym przypadku (gdy użytkownik ma przypisaną co najmniej jedną osobę akceptującą) – zamówienie tworzone jest ze statusem „WWW/ Do akceptacji” i informacja o zamówieniu oczekującym na akceptację trafia do opiekunów użytkownika – widoczna jest zarówno w Panelu Klienta osoby akceptującej, jak i wysyłana jest mailowo na jego konto.

Gdy przynajmniej jedna z osób akceptujących zatwierdzi zamówienie zamówienie – trafia ono do realizacji. Jeśli je anuluje – zamówienie otrzymuje status Anulowane / WWW. Osoba akceptująca, jeśli ma odpowiednie uprawnienia, może również zmodyfikować zamówienie.W chwili złożenia zamówienia przez osobę do której przypisane są osoby akceptujące, wszystkie osoby akceptujące otrzymają maila z informacją o złożeniu zamówienia i ewentualnie dodatkowymi uwagami od zamawiającego do zatwierdzającego:Jeśli osoba akceptująca ma nad sobą kolejną osobę akceptującą - cała procedura jest powtarzana aż do chwili, gdy osoba akceptująca na najwyższym poziomie nie zaakceptuje zamówienia. Wtedy przekazywane jest do realizacji. Zarówno użytkownik składający zamówienie, jak i osoby na aktualnym poziomie akceptacji są każdorazowo informowane, gdy status zamówienia zostanie zmieniony.

Gdy którakolwiek z osób akceptujących zamówienie dokona akceptacji lub anuluje zamówienie, wszystkie osoby akceptujące z listy danego użytkownika zostaną o tym poinformowani.