Budżety

Informacje o wykorzystaniu budżetu.

Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić stan dostępnego dla siebie (lub oddział – w przypadku dziedziczenia) budżetu na górnym pasku:Po najechaniu na sekcję "Twój budżet" wyświetlone zostaną poszczególne linie budżetowe wraz z pozostałą kwotą. Aby zobaczyć bardziej szczegółowe informacje, należy kliknąć na linku przycisku "Twój budżet":Po kliknięciu na sekcji "Linie budżetowe" - zobaczysz dokładne informacje o poszczególnych liniach:
Kolejnym istotnym elementem w tym przykładzie jest fakt, że budżety spożywcze (pracownik i Klient) to dokładnie te same produkty. Czyli: dany produkt dostępny jest w dwóch budżetach. Powoduje to wyświetlenie podczas zakupów (lista produktów/karta produktów/ulubione) pola wyboru budżetu, z którego ma być opłacony produkt:
Bez wyboru odpowiedniego budżetu system nie przepuści zamówienia