Zarządzanie - raporty

Osoby posiadające uprawnienia do raportów, mogą wykonać następujące zestawienia:

  • produkty specjale,
  • raport sprzedażowy,
  • raport sprzedaży z budżetów,
  • raport wykorzystania budżetów.
Poszczególne raporty wybrać można z dodatkowego menu bocznego "Dostępne raporty".


Lista cen specjalnych:

Zestawienie zawiera wszystkie produkty, dla których masz ustawioną cenę specjalną. Aby przefiltrować długie listy, wystarczy wpisać pierwsze kilka liter kodu lub nazwy w polach "Filtrowanie - po kodzie / po nazwie".
Raport ze sprzedaży:

Raport pozwala na wygenerowanie zestawienia sprzedaży poszczególnych produktów w określonym przedziale czasu. Klikając na przycisku "Pokaż" wyświetlasz raport na ekranie, przycisk "Pobierz CSV" pozwala na pobranie raportu w formacie CSV, który można następnie zaimportować do programów MS Excel lub OpenCalc.
Raport sprzedaży z budżetu:

Raport ze sprzedaży z budżetów pozwalana wygenerowanie zestawienia sprzedaży z poszczególnych budżetów w wybranym przedziale czasu. Klikając na przycisku "Pokaż" wyświetlasz raport na ekranie, przycisk "Pobierz CSV" pozwala na pobranie raportu w formacie CSV, który można następnie zaimportować do programów MS Excel lub OpenCalc.
Raport wykorzystania budżetu:

Raport pozwala na wygenerowanie zestawienia zużycia poszczególnych budżetów dla wszystkich oddziałów/osób, do których jest przypisany. Klikając na przycisku "Pokaż" wyświetlasz raport na ekranie, przycisk "Pobierz CSV" pozwala na pobranie raportu w formacie CSV, który można następnie zaimportować do programów MS Excel lub OpenCalc.