Zarządzanie - katalog

Użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami może zarządzać Katalogami.

Katalogi to pule produktów używane do:

• określania widoczności produktów dla użytkowników (np. tworzymy Katalog z 50 produktami i przypisujemy je do komórki firmy – wszyscy pracownicy z tej komórki mogą kupować wyłącznie produkty z przypisanego katalogu)

• definiowanie linii budżetowych (np. tworzymy oddzielne budżety na artykuły biurowe, spożywcze → więcej szczegółów w sekcji dotyczącej budżetów). 


Aby wejść do sekcji katalogów, należy wybrać: Zarządzanie → Katalogi:


 1. Dodawanie katalogu - aby utworzyć nowy katalog, należy w polu Nazwa katalogu wpisać jego nazwę, zdecydować, czy po utworzeniu wszystkie produkty mają być do katalogu przypisane, czy też nie i kliknąć na przycisku „Dodaj”. System utworzy nowy katalog i automatycznie przejdzie do trybu jego edycji.
 2. Edycja katalogumożliwe są następujące operacje masowe na katalogu:
  1. Przypisz wszystkie – przypisuje wszystkie aktywne produkty do katalogu.
  2. Usuń wszystkie – oznacza wszystkie aktywne produkty jako niedostępne w katalogu.
  3. Usuń minikatalog – usuwa minikatalog oraz jego przypisanie do niego. Ponadto, na konkretnym katalogu można wykonać następujące operacje:

 1. Zmiana nazwy katalogu – należy wpisać nową nazwę i zatwierdzić.
 2. Sklonować (utworzyć identyczny katalog z inną nazwą) – należy wpisać nazwę dla nowego katalogu i zatwierdzić.
 3. Dodać produkt po kodzie – należy wpisać kod produktu i zatwierdzić wciskając przycisk „Dodaj” lub klawisz enter.


Każdy katalog może być edytowany ręcznie, przez eksplorację drzewa kategorii. Klikając na konkretnych kategoriach i podkategoriach, możemy wybrać gałąź drzewa kategorii do dodania do katalogu. Używając linku „Dodaj wszystkie” dodajemy daną gałąź wraz z wszystkimi produktami poniżej. Gdy – podczas nawigacji po drzewie kategorii – osiągniemy najniższą kategorię, rozpoczynamy pracę na poziomie pojedynczych produktów – mamy możliwość decydować, czy dany produkt ma być w katalogu, czy też nie:


Przypisywanie katalogu do struktury firmy.

Aby przypisać katalog do firmy/oddziału, na głównej liście katalogów (Zarządzanie → Katalogi) należy wybrać funkcję „Przypisz” przy konkretnym katalogu:


Pojawi się lista wszystkich komórek organizacyjnych przypisanych do bieżącego katalogu, oraz poniżej, lista komórek które nie mają przypisanego katalogu. Klikając na akcji "Przypisz" sprawiamy, że komórka używa danego katalogu, klikając na "Usuń" w sekcji przypisanych - przenosimy ją ponownie na listę oddziałów bez minikatalogu.