Reklamacje

W panelu Konto Klienta znajduje się moduł Reklamacje. Pozwala on na złożenie reklamacji dotyczącej dowolnego zamówienia:


Po uruchomieniu modułu widoczna jest lista reklamacji z ostatniego miesiąca. Jeśli chcesz wyszukać starsze reklamacje - zmień datę początkową i ewentualnie końcową), a następnie kliknij na przycisku Wyszukaj.

Gdy na liście wyświetlone zostaną reklamacje, można zapoznać się z jego szczegółami - wystarczy kliknąć na wierszu z danym zgłoszeniem. Wyświetlona zostanie karta reklamacji:


Karta zawiera wprowadzony przez Ciebie opis, oraz produkty wskazane w składanej reklamacji.


Aby dodać nową reklamację, wystarczy będąc na liście reklamacji kliknąć na przycisku Dodaj nową. Wyświetlony zostanie formularz reklamacji:


Należy wybrać rodzaj zgłoszenia i wprowadzić jego numer. Jeśli reklamacja dotyczy konkretnych produktów z zamówienia, kliknij na przycisku

Pokaż produkty z tego zamówienia i zaznacz reklamowane produkty na wyświetlonej liście;Ostatnim krokiem jest wpisanie treści zamówienia i kliknięcie na przycisku Wyślij reklamację. Reklamacja trafi do BOK. Wersja on-line reklamacji będzie dostępna z poziomu listy reklamacji Twojego Panelu Klienta. Otrzymasz również kopię zgłoszenia mailem.